Nieuwsbrief 100% Pinnen: Ja, maar wel met beleid, graag

Agenda

Week 52
Nieuws oliebollen & pinnen
14 februari
Retail Sessie Mobiel Betalen

Nieuwsbrief

Klik hier als u de nieuwsbrief
zelf ook wilt ontvangen.

100% pinnen.

nieuwsbrief van 15 december 2016

alles over efficiënt betalen

Jacques Parson

We hebben onlangs een boekje uitgebracht waarin we een aantal verhalen uit de praktijk hebben verzameld. Hoe gaat men om met pinbetalingen? Wat doen bedrijven om pinnen te stimuleren? Hoe kijken consumenten er tegenaan? Waarom besluiten sommige organisaties om over te stappen op pin only? En hoe introduceren ze dat? Ik beveel u dat boekje van harte aan. We kregen er leuke reacties op en gaan ook een Engelse versie maken.
U zult zien dat alle geïnterviewden goed naar hun klanten luisteren en stap voor stap te werk gaan. Ze gaan niet over één nacht ijs als ze besluiten pinnen steviger te stimuleren of zelfs helemaal geen contant geld meer te accepteren. Extra pin only kassa's in de supermarkt worden alleen ingevoerd als de verhouding pin/contant dat toelaat. Men organiseert voorafgaand aan de definitieve invoering van 'alleen pinnen' een pilotfase, waarbij collega's en klanten worden betrokken. Steeds wordt goed nagedacht over de betaalmogelijkheden van klanten in de nieuwe situatie. En medewerkers krijgen instructies hoe om te gaan met die enkele klant die echt niet met pin kan betalen. Dit lost zich in de praktijk doorgaans gewoon op. Klanten hebben in het algemeen begrip voor het pinbeleid of juichen het zelfs toe. Als het maar goed wordt uitgelegd.


Vrouwen en contactloos betalen

Uit onderzoeksgegevens van eerder dit jaar bleek dat mannen vaker contactloos betalen en deze betaalwijze ook iets hoger waarderen dan vrouwen. Informatie- en kennisgebrek blijken de grootste drempels te zijn voor contactloos betalen en bepalen ook de associaties rondom de dienst in negatieve zin. Vandaar dat het accent van de Pinnen, ja graag-campagne is verlegd naar vrouwen.
Zo was het Pinnen, ja graag-team een week lang aanwezig op het Margriet Winter Festival in de Jaarbeurs in Utrecht (18-24 november). De beurs trok 69.000 bezoekers (voornamelijk vrouwen), waarvan velen ook een stop maakten bij de Pinnen, ja graag-stand. Vrijwel iedereen stond open voor informatie over contactloos betalen en vond het ook leuk om contactloos betalen uit te proberen, de pas te laten checken, etc. Ter illustratie stonden er twee typen betaalautomaten in de stand: een vendingmachine met contactloos betaalmodule en een grote namaakautomaat met grote betaalpassen.
Via social media en digitale vrouwentitels van Sanoma wordt momenteel eveneens campagne gevoerd richting vrouwen. Daartoe is onder andere de animatie over contactloos betalen enigszins aangepast om in te spelen op de belevingswereld van vrouwen ten aanzien van contactloos betalen.

Terug naar boven

Snel en veilig betalen in de bus

Het inchecken met de OV-chipkaart kennen we allemaal. Toch kopen reizigers ook nog regelmatig losse kaartjes in de bus. Sinds de zomer van 2016 kan naast contant ook met pin of contactloos worden betaald in de stadsbussen van Arriva in Breda, 's-Hertogenbosch en Tilburg. Het is een eerste stap om toe te werken naar busvervoer met steeds minder - en uiteindelijk wellicht zelfs zonder - cash.
Arriva heeft de eerste reacties gepeild. Chauffeurs zijn positief over het gemak van de snelle pinbetaling. Ook reizigers waarderen de nieuwe service. Contactloos of met pin betalen is een breed geaccepteerde betaalmethode die als gebruiksvriendelijk wordt ervaren. Stap voor stap wordt de proef verder uitgebouwd, worden de mogelijkheden onderzocht en wordt de tijd genomen om te wennen.
Het landelijk plan van Arriva, gedoopt 'Veilig op weg naar cashloos betalen in onze voertuigen' is gestart in april 2016. Bijzonder is de samenwerking in het zogenaamde C-team. Dit team helpt in co-creatie met de projectleider om de maatregelen uit te rollen. In het C-team zijn onder meer vertegenwoordigd: chauffeurs, de ondernemingsraad, consumentenorganisatie(s), medewerkers van commercie en communicatie en leidinggevenden. Het C-team werkt nauw samen met de politie.

Dit artikel is ontleend aan de uitgave Ja graag waarin voorbeelden staan van bedrijven en organisaties die inzetten op meer elektronisch betalen en minder contant geld.

Terug naar boven
Promotie Retourpinnen

Retourpinnen. Op steeds meer plekken kan het. Volgend jaar gaan we uitgebreid campagne voeren om Retourpinnen bekend te maken bij ondernemers en consumenten. Dit jaar starten we voorzichtig. Ter voorbereiding daarvoor hebben we een onderzoek gedaan onder beide doelgroepen.
De onderzoeksresultaten zijn online geplaatst en INretail heeft er een nieuwsbericht over uitgebracht naar hun leden. Verder is er een infographic gemaakt met de belangrijkste onderzoeksresultaten.
Om ondernemers en medewerkers te informeren is een animatie gemaakt.
Daarnaast wordt dit jaar alvast in de modebranche (via INretail) een en ander aan promotie voor Retourpinnen gedaan. Zo zijn promotieteams in enkele winkelstraten in Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam langs leden van INretail (en relevante ondernemers die zij onderweg tegenkwamen) gegaan met promotiemateriaal voor Retourpinnen. Ondernemers die nog geen Retourpinnen aanboden kregen uitleg en een folder. Daarnaast wordt het publiek via social media rond de feestdagen geattendeerd op de mogelijkheden van Retourpinnen.

Terug naar boven
Opmars contactloos bij vendingautomaten

Contactloos betalen blijkt een uitstekende vervanger voor de Chipknip te zijn in snoep- en drankautomaten. Lees het persbericht over de opmars van contactloos betalen bij vendingautomaten.

Terug naar boven